Kuinka monelle perheelle tämä koronakriisi on tuonut kohtuuttomia haasteita? Voidaan vaan yleisesti arvailla miten tämä nykyinen kriisi näkyy tulevaisuudessa perheiden selviytymisessä kriisistä.

Moni vanhempi on itse ollut itse työnantaja, siis yrittäjä tai pienyrittäjä, kevytyrittäjä, monia eri variaatioita mutta nyt näin korona-aikaan kertakaikkiaan työnteko on ollut vaikeaa tai mahdotonta.

Monelta työntekijältä on lähtenyt työpaikka alta. Mahdollisesti työnantaja on lopettanut, työnantaja on supistanut tuotantoaan, tai muuten vaan ei ole koronasäännösten vuoksi mahdollista tehdä töitä kuten ennen rajoituksia.

Nämä yrittäjät ja työntekijät ovat usein vanhempia lapsilleen. Vanhemmuus tuo mukanaan omia vaatimuksia, mitä on esimerkiksi riittävän hyvä vanhemmuus?

Yhteiskuntamme tukee vanhemmuutta. Perhe saa tarvittaessa tukea, apua, sekä ohjeita ja neuvoa erilaisin tukitoimin ja palveluin. Neuvola, koulu, järjestöt, hyvinvointipalvelut ja terveyspalvelut tukevat perheitä vaikeissakin tilanteissa. Kuitenkin se vaatii että perhe löytää nämä palvelut ja palvelut löytävät perheet.

Pandemian aikaiseen perheiden tuen tarpeeseen on tullut aivan uusia ulottuvuuksia. Avun pyytämiseen tulisi olla matalan kynnyksen mahdollisuus. Jokaiselle tulisi olla mahdollisuus pyytää apua. Ruuhkavuodet perheen päänä voi tulla suurena yllätyksenä tai yksilöllisesti vanhemmuuden voi kokea kohtuuttoman raskaana.

Samalla tulisi olla enemmän perheille palveluita – juuri ennalta ehkäisevän tuen palveluihin, niin että perheellä olisi mahdollisuus ja halu ottaa itse mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti yhteyttä auttavaan toimijaan. Tarpeena on mm. Taloudellista apua hetkellisesti, lastenhoitoapua hetkellisesti, terapia-apua perheelle, pareille ja yksilöille.

Mitä enemmän vanhemmilla on tunne etteivät he ole jääneet yksin, vaan että apua on mahdollista saada niin sitä enemmän on hyvinvoivia perheitä. On tärkeää aina muistaa olla näkyvillä, niin kunnalliset toimijat kuin yksityisetkin palvelut. Jokaiselle jotain ja oikea-aikaisesti. Huomioidaan läheisemme ja autetaan kykyjemme mukaan ettei yksikään perhe jäisi yksin.