AV-kengät_ringissä

Kuva – Pixabay / Free pictures / Tomasz Mikolajczyk

Työnohjaus avaa uusia näkökulmia työhön


Työnohjaus keskittyy oman työn ja työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimisen arviointiin ja kehittämiseen koulutetun työnohjaajan avulla.

Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työroolin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentelyä.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssä jaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään.

Vaikka työnohjauksessa voidaan hyödyntää konsultatiivista otetta, se ei ole konsultointia. Työnohjaus ei ole myöskään terapiaa vaikka sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjaus toimii lähinnä auttavana keinona ja työkaluna, jotta pystyy ratkaisemaan helpommin itse työhön liittyviä ongelmakohtia ja katsomaan tulevaisuutta uudesta näkökulmasta.

Raivataan yhdessä turhat kivet pois urapolulta. Ota yhteyttä.