AV_ryhmaterapia_sorsat

Kuva: Irene Nordström

Ryhmäterapia 

Ryhmäterapia on luonteeltaan ymmärrykseen pyrkivää ja tutkivaa. Siinä keskitytään vapaaseen keskusteluun ja sen tiedostamattomien aspektien ymmärtämiseen.

Ryhmäterapian hoitavuus

Ihminen on ryhmäytymistä kaipaava olento, jonka eristyneisyyden murruttua  yksilön itsetunto vahvistuu. Syntyy eräänlainen positiivinen kehä jossa riskin ottamista seuraa avoimen vuorovaikutuksen lisääntyminen ja tätä taas seuraa itsetunnon vahvistuminen ja tämä taas lisää elämän riskinottokykyä. Se että ryhmän jäsen ei olekaan vain asiakas vaan ryhmätoverinsa terapeutti, on ristiriitaisuudessaan hyvin hedelmällinen.

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet että ryhmäterapia on vähintään yhtä tehokas jollei tehokkaampi kuin yksilöterapia.

Ihminen tarvitsee ihmistä.  Ota yhteyttä.