Hieman historiaa

AV-ruusunmarjat

Kuva: Irene Nordström

Ratkaisukeskeinen terapia on Suomessa vakiintunut terapian muoto, josta on yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisösovelluksia. Se on vanhin virallisen aseman saanut lyhytterapia Suomessa, joka soveltuu myös pitkiin hoitoprosesseihin.

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä sovelletaan laajasti myös erityiskasvatuksessa sekä työhyvinvoinnin kehittämisen välineenä.

Terapiamuotoa on käytetty yksilöterapian lisäksi myös mm.

  • työnohjauksessa
  • sovittelussa
  • koulutuksessa
  • johtamisessa

Ratkaisukeskeistä terapiaa on ollut Suomessa jo 1980-luvulta asti.

Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa on kutsuttu lyhytterapiaksi, koska jo muutama kerta voi auttaa.

AV_puut_metsä

Kuva: Irene Nordström

Ratkaisukeskeisen terapiamuodon tavoitteena on eheämpi tulevaisuus.
Ratkaisukeskeisellä terapialla etsitään asiakkaan elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja.

Terapiassa muodostetaan mielikuva siitä miten asiat ovat kun ne ovat hyvin. Terapiassa suunnitellaan tarvittavia askelia ja asiakas ottaa niitä kohti tuota tavoitetta. Tällä menetelmällä käytetään hyväksi niin kutsutusti tulevaisuuden vetovoimaa.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa eri muodoin. Ajallisesti se voi olla lyhytkestoista tai pidempikestoista. Voimavara- ja ratkaisukeskeinen terapia on lisännyt jatkuvasti suosiotaan.