Hieman historiaa

AV-ruusunmarjat

Kuva: Irene Nordström

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on Suomessa vakiintunut ja Valviran tunnustama psykoterapian muoto, josta on yksilö-,  perhe-, ryhmä- ja yhteisösovelluksia. Se on ainoa virallisen aseman saanut lyhytterapia Suomessa, joka soveltuu myös pitkiin hoitoprosesseihin.

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä sovelletaan laajasti myös erityiskasvatuksessa sekä työhyvinvoinnin kehittämisen välineenä.

Terapiamuotoa on käytetty yksilöterapian lisäksi myös mm.

  • työnohjauksessa
  • sovittelussa
  • koulutuksessa
  • johtamisessa

Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa on ollut Suomessa jo 1980-luvulta asti.

AV_puut_metsä

Kuva: Irene Nordström

Ratkaisukeskeisen psykoterapiamuodon tavoite

Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä, jossa etsitään asiakkaan elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja.

Terapiassa muodostetaan mielikuva siitä miten asiat ovat kun ne ovat hyvin. Terapiassa suunnitellaan tarvittavia askelia ja asiakas ottaa niitä kohti tuota tavoitetta. Tällä menetelmällä käytetään hyväksi niin kutsutusti tulevaisuuden vetovoimaa.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian vahvuuksiin luetaan se, että se soveltuu monenlaisiin tilanteisiin erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa eri muodoin. Ajallisesti se voi olla lyhytkestoista tai pidempikestoista. Voimavara- ja ratkaisukeskeinen terapia on lisännyt jatkuvasti suosiotaan.