Tämä kevät 2020 on ollut ainutlaatuinen. Olemme joutuneet hyväksymään ne Suomen hallituksen ohjeistukset ja määräykset jotka ovat eristäneet meidät muista. Joillekin tämä eristäminen on ollut erittäin raskasta ja taas jotkut eivät ole olleet tästä poikkeustilanteissa maassamme milläänkään.

Vuorovaikutuksen haasteet näkyvät usein juuri näissä kriisitilanteissa. Jos sinulla on vaikea kertoa kumppanillesi oikein sanoin tunteitasi, se voi viedä teidät yhä kauemmaksi toisistanne. Tämä mahdollinen puhumattomuus, oikean asian vierestä puhuminen, tuo myös mukanaan ristiriitoja.

Miten löydämme yhteisen rakentavan tavan kommentoida, olla toisen kanssa hyvässä vuorovaikutuksessa? Kerro miltä sinusta tuntuu. Yritä löytää hyvä yhteinen hetki jolloin toisella on aikaa myös kuunnella sinua. Tehkää mahdolliset yhteiset tavoitteet tulevalle ja anna toiselle myös sitä omaa aikaa kertoa siitä mikä on hänelle tärkeää. Kuuntele, vastaa, ymmärrä, näytä myötätuntoa. Sopikaa että vaihdatte myös roolejanne; kuuntelevasta puhujaksi. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Kukaan ei ole seppä syntyessään, sanonta kuuluu. Sama koskee vuorovaikutuksen, keskustelun onnistumisen kanssa. Anna toiselle aikaa. Anna toiselle mahdollisuus kehittyä. Samoin ole itsellesi armollinen omien puhumisen haasteiden kanssa. Kukaan ei ole täydellinen, ministerikin sai melko kallista, puhumisen taitoon liittyvää oppia. Miksi sinä et saisi olla vajavainen? Jokainen voi kehittyä hyväksi vuorovaikutuksen hallitsijaksi. Välillä vaan siihen kehittymiseen tarvitaan aikaa.