Kategoria: Ajankohtaista Page 1 of 2

Vuosi vaihtuu jälleen

Kuka on kiinnostunut numerologiasta? Hep, minä olen. Hehkutin päivää 22.02.22 ja ihmettelin ääneen: “Mitäköhän upeaa tämä päivä tuo meille!” No joo, tulihan se kauheus meille kaikille selväksi muutama päivä eteenpäin.

24.02.22 Venäjän armeija hyökkäsi Ukrainan pääkaupunkiin, tavoitteena vallata se ja syöstä presidentti pois vallasta. Toisin kävi.

Tämä vuosi on ollut kaikin tavoin uuden aikakauden alku. Aluksi yleinen tuntemus suomalaisissa oli pelko ja vanhat muistot menneiltä ajoilta. Muistot siitä kun Suomen miehet ja heidän taistelunsa itsenäisen Suomen puolesta otti koville ja naiset hoitivat sillä aikaa kotipuolen.

Muistot toivat ylisukupolvien tunnepuolen ja sen kuinka Suomi on vuosikymmenet taiteillut ison vieressä, itsenäisenä. Kuinka me voisimme pärjätä jos nyt kävisi samoin? Oli aika yhdistyä puolustuksellisesti lännen kanssa ja päätyä uuteen aikakauteen. Viimein toukokuussa 2022 Suomi sen teki ja haki.

Ukrainan verisessä sodassa länsimaat ovat antaneet tukea, niin että Ukraina voi taistella vapaan maan ja vapaan Euroopan puolesta. Mitä minä voin tehdä auttaakseni ukrainalaisia? Jokaiselle löytyy varmasti oma tapansa auttaa, kunhan ottaa selvää.

Katse tulevaisuuteen ja siihen miten voimme auttaa tulevaisuuden Ukrainaa, maana ja kansana niin että he pääsevät kukoistamaan. Rakkaus ihmisyyteen, pieneen ihmiseen – se on jotain mitä tämä sota on länsimaissa näyttänyt olevan. Voima vastaan vastavoima, hyvyys voittakoon.

Sodan kauheudet ovat tulleet ilmi. Pahuuden vastavoima hyvyys – meidän on vaan uskottava siihen että hyvyys voittaa ja Ukraina saa kaiken avun eikä heitä ja maataan unohdeta.

Kuva: Irene Nordström

Vaikka tämän hetkinen aika on vaikea, ei saa antaa periksi ja muistetaan sekä autetaan heitä jotka apua tarvitsevat. Ja rohkeutta heille ottaa apua vastaan, jotka apua tarvitsevat. Kaikin puolin Oikein hyvää Uutta Vuotta 2023!

Vanhemmuus pandemian aikana on tuonut suuria haasteita monelle perheelle.

Kuinka monelle perheelle tämä koronakriisi on tuonut kohtuuttomia haasteita? Voidaan vaan yleisesti arvailla miten tämä nykyinen kriisi näkyy tulevaisuudessa perheiden selviytymisessä kriisistä.

Moni vanhempi on itse ollut itse työnantaja, siis yrittäjä tai pienyrittäjä, kevytyrittäjä, monia eri variaatioita mutta nyt näin korona-aikaan kertakaikkiaan työnteko on ollut vaikeaa tai mahdotonta.

Monelta työntekijältä on lähtenyt työpaikka alta. Mahdollisesti työnantaja on lopettanut, työnantaja on supistanut tuotantoaan, tai muuten vaan ei ole koronasäännösten vuoksi mahdollista tehdä töitä kuten ennen rajoituksia.

Nämä yrittäjät ja työntekijät ovat usein vanhempia lapsilleen. Vanhemmuus tuo mukanaan omia vaatimuksia, mitä on esimerkiksi riittävän hyvä vanhemmuus?

Yhteiskuntamme tukee vanhemmuutta. Perhe saa tarvittaessa tukea, apua, sekä ohjeita ja neuvoa erilaisin tukitoimin ja palveluin. Neuvola, koulu, järjestöt, hyvinvointipalvelut ja terveyspalvelut tukevat perheitä vaikeissakin tilanteissa. Kuitenkin se vaatii että perhe löytää nämä palvelut ja palvelut löytävät perheet.

Pandemian aikaiseen perheiden tuen tarpeeseen on tullut aivan uusia ulottuvuuksia. Avun pyytämiseen tulisi olla matalan kynnyksen mahdollisuus. Jokaiselle tulisi olla mahdollisuus pyytää apua. Ruuhkavuodet perheen päänä voi tulla suurena yllätyksenä tai yksilöllisesti vanhemmuuden voi kokea kohtuuttoman raskaana.

Samalla tulisi olla enemmän perheille palveluita – juuri ennalta ehkäisevän tuen palveluihin, niin että perheellä olisi mahdollisuus ja halu ottaa itse mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti yhteyttä auttavaan toimijaan. Tarpeena on mm. Taloudellista apua hetkellisesti, lastenhoitoapua hetkellisesti, terapia-apua perheelle, pareille ja yksilöille.

Mitä enemmän vanhemmilla on tunne etteivät he ole jääneet yksin, vaan että apua on mahdollista saada niin sitä enemmän on hyvinvoivia perheitä. On tärkeää aina muistaa olla näkyvillä, niin kunnalliset toimijat kuin yksityisetkin palvelut. Jokaiselle jotain ja oikea-aikaisesti. Huomioidaan läheisemme ja autetaan kykyjemme mukaan ettei yksikään perhe jäisi yksin.

Miten vuorovaikutustaidot vaikuttavat arkeen

Vuorovaikutustaidot opitaan jo pienenä. Se miten ihminen on lapsuudessa saanut äänensä tai tahtonsa kuuluviin, vaikuttaa osaltaan siihen, miten hän osaa olla vuorovaikutuksessa myöhemmin toisten kanssa. Rooli perheessä ja perheen sekä yksilön tapa kohdata ristiriidat vaikuttavat myös oleellisesti myöhempiin vuorovaikutustaitoihin ja vuorovaikutustilanteisiin. Varhaislapsuuden tapahtumat vaikuttavat paljon tulevaan.

Monesti mietitään kuinka joku on erittäin lahjakas vuorovaikutuksellisesti. Miksi hän pärjää sosiaalisesti hyvin tai onnistuu ja se vaikuttaa jopa tuleviin onnistumisiinkin. Miten joku voikaan niin loistaa ystäväpiirissä?

Miksi joku taas herkästi epäonnistuu yrittäessään saada äänensä kuuluviin niin läheisten kanssa kuin esimerkiksi koulussa tai työpaikalla. Epäonnistuminen vuorovaikutuksellisesti koulussa, työssä, harrastuksissa tai vaikkapa työnhaussa on otettava vakavasti. Näistä haasteista on puhuttava ja otettava esille. Totuushan on että kommunikointi ja kuulluksi tuleminen voi olla monelle vaikeaa isossa yhteisöissä tai yllättävissä tilanteissa.

Voiko vuorovaikutustaitoja harjoitella? Kyllä voi ja tarvitseekin. Esimerkiksi terapiassa voidaan pohtia juuri näitä haastavia vuorovaikutustilanteita ja voidaan lähteä tutkimaan yhdessä sitä, kuinka niistä voidaan mennä eteenpäin kohti onnistunutta tapahtumaa – esimerkiksi, vaikeita tilanteita koulussa, työssä, kotona tai ystävien, parisuhteen kesken. Sitähän tämä kaikki on, kommunikointia toisten kanssa ja ydessäoloa vuorovaikutuksellisesti- tilanteet jotka voivat onnistua tai tilanteita jotka olisivat voineet mennä paremminkin.

#vuorovaikutus #ystävät #työsuojelu #puheeksiotto #ratkaisukeskeinenterapia #apu #ainavoi

Elämässä sattuu ja tapahtuu

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Välillä jokaiselle tulee elämässään haastavia tapahtumia ja tilanteita jotka vaikuttavat syvästi, niin ilon ja surun tai järkytyksen tunteena. Miksi joku pääsee helpommin eteenpäin vastoinkäynneistään ja toinen jää junnaamaan paikalleen tai taantuu?

Meillä jokaisella on oma selviytymiskeinomme, oma tapamme selvitä haastavista tilanteista. Ihmisen henkilökohtainen resilienssi myös vaikuttaa siihen oleellisesti, kuinka pääsee haasteissaan eteenpäin.

Niin, kuinka noustaan siitä vaikeasta tilanteesta? Sanotaan että aika parantaa ja se on monesti totta. Ikävä, ongelma, suru tai muu vaikea tilanne ei useinkaan poistu, mutta monta kertaa haaste ajan kanssa muuttaa muotoaan.

On kuitenkin tilanteita joissa tarvitsemme apua muilta ihmisiltä. Läheinen jolle voimme kertoa surusta, murheista, ongelmasta tai muusta mieltä painavasta asiasta on kultaakin arvokkaampi. Läheinen joka kuuntelee ja saa mahdollisesti autettua vaikeimman yli ja tuo onnistuessaan toivoa, lohtua sekä tulevaisuuteen katsetta.

Joskus huomaamme että emme voi kuormittaa läheisiämme omilla haasteillamme. Silloin on hyvä peilata ammattilaisen kanssa tilannetta ja otettava apu vastaan. Terapeuttinen tuki ja apu nostaa hetki hetkeltä katseen eteenpäin ja tukee asiakkaan omaa tunnetta, miten on oikein ja mitä minä oikeasti haluan tulevaisuudelta.

Joskus vain muutama kerta riittää ammatillisen tuen, terapeutin kahdenkeskisen hetken läpikäymiseen. Joskus taas pidempi jakso terapiavastaanottoja tuo sen selvyyden mitä haluaa saada. Tärkeintä on kuitenkin se läsnäolo ja halu.

Koronakaranteenissa

Tämä kevät 2020 on ollut ainutlaatuinen. Olemme joutuneet hyväksymään ne Suomen hallituksen ohjeistukset ja määräykset jotka ovat eristäneet meidät muista. Joillekin tämä eristäminen on ollut erittäin raskasta ja taas jotkut eivät ole olleet tästä poikkeustilanteissa maassamme milläänkään.

Vuorovaikutuksen haasteet näkyvät usein juuri näissä kriisitilanteissa. Jos sinulla on vaikea kertoa kumppanillesi oikein sanoin tunteitasi, se voi viedä teidät yhä kauemmaksi toisistanne. Tämä mahdollinen puhumattomuus, oikean asian vierestä puhuminen, tuo myös mukanaan ristiriitoja.

Miten löydämme yhteisen rakentavan tavan kommentoida, olla toisen kanssa hyvässä vuorovaikutuksessa? Kerro miltä sinusta tuntuu. Yritä löytää hyvä yhteinen hetki jolloin toisella on aikaa myös kuunnella sinua. Tehkää mahdolliset yhteiset tavoitteet tulevalle ja anna toiselle myös sitä omaa aikaa kertoa siitä mikä on hänelle tärkeää. Kuuntele, vastaa, ymmärrä, näytä myötätuntoa. Sopikaa että vaihdatte myös roolejanne; kuuntelevasta puhujaksi. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Kukaan ei ole seppä syntyessään, sanonta kuuluu. Sama koskee vuorovaikutuksen, keskustelun onnistumisen kanssa. Anna toiselle aikaa. Anna toiselle mahdollisuus kehittyä. Samoin ole itsellesi armollinen omien puhumisen haasteiden kanssa. Kukaan ei ole täydellinen, ministerikin sai melko kallista, puhumisen taitoon liittyvää oppia. Miksi sinä et saisi olla vajavainen? Jokainen voi kehittyä hyväksi vuorovaikutuksen hallitsijaksi. Välillä vaan siihen kehittymiseen tarvitaan aikaa.

Elät tämän hetken vain kerran, elätkö itsesi näköistä elämää?

Luemme jatkuvasti lehdistä uupuneista ihmisistä tai masentuneista työntekijöistä.Mikä tässä ajassa on erilaista kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten?

Väittäisin että arki on kiireisempää, työtä on enemmän tai tahti on vaan nopeutunut. Tukiverkostot ovat erilaisia kuin aiemmin. Nämä arjen muutokset itsessään kuormittavat ihmisiä aivan eri tavoin kuin aiemmin. En lainkaan ihmettele että ihminen väsyy ja mahdollisesti kokee melankoliaa, mielenpahaa tai masentuukin. Jos ei koe olevansa oman näköisessä työssä tai opiskelussa se niin sanotusti “syö miestä”.

Miten päästä irtautumaan väärästä työpaikasta tai opiskelusta?Mitä hyötyä on siitä että jättää työpaikan oven jälkeensä, eikä avaa sitä enää lainkaan? Mitä uutta voi löytyä, vanhan sijaan?Vanhan jättäminen taakseen – vaatii sekin hurjasti voimavaroja. Usein päätöksen teko vaatii omaa eheytymistä ja vahvuutta uskaltaa jättää tutun sekä turvallisenkin työpaikan seuraavalle. Onkin hyvin yleistä että raskaimmassa tilanteessa ei vielä edes jaksa muutosta ja muutos onkin mahdollista vasta voimavarojen kasvaessa.

On tärkeää elää oman näköistä elämää, omien arvojen mukaista arkea. Muutos arjen valintojen suhteen, oman itsen hyväksi tuo itselle lisää hyvää. Jo päätöksestä – tehdä muutos, tuo olon että on mahdollisuus parempaan huomiseen.

Kun päätös muutokseen on tehty, mahdollisesti suunnitelma muutoksen toteutuksesta vielä uupuu. Kun pohdit suunnitelmaa ja löydät vihdoin oman tiesi, suunnitelman kohti tavoitetta eli muutosta, niin toteutus on seuraava etappi. Suunnitelman systemaattinen seuraaminen kohti toteutusta oman elämän arkeen voi kestää jonkin aikaa. Se maltti ja suunnitelmallisuus on yksi avainasioita, onnistumiseen uuden paremman huomisen löytämiseen.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on suunnitelmallista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. Moni ihminen tekee huomaamattaan valintojaan ratkaisukeskeisesti ja tiedostamattaan arjen valinnat onnistuvat loppujen lopuksi ja haasteista on pystytty ottamaan opiksi sekä vahvuudeksi.

Kun uskallat tehdä arjen valintoja rehellisesti itseäsi kuunnellen, voit paremmin ja tie parempaan huomiseen on taattu. Sinulle oikeilla valinnoilla voit elää itsesi näköistä elämää.

#kuunteleitseäsi #apu #terapia #ratkaisukeskeinen #terapeuttinenkeskustelu #tuki #pariterapia #yksilöterapia #ainavoiterapia

Miksi suuren urheilijan poismeno koskettaa?

Muutama viikko sitten saimme surullisen viestin. Suuri kansan riveihin kuulunut urheilija oli kuollut yllättäin. Koko valtakunta oli tapahtuneesta myllerryksessä. Ei sitä voinut tapahtua meille ja kuitenkin se tapahtui.

Mietin miksi se koskettaa niin monia? Urheilija oli saavuttanut suuria voittoja, enemmän kuin kukaan muu. Olalle taputtelijoita oli hänellä koko aikuiselämänsä. Samoin moni sai jopa palkkansa tämän urheilijan kautta.

Värikäs elämä toi kansalle viihdettä, mitä se toivoi ja osa pystyi jopa samaistua hänen arjen haasteisiin. Saimme myös lehdistön ja median kautta seurata hänen parisuhteiden kiemuroita.

Parisuhteiden ongelmat seurasivat toinen toistaan, sekin niin arkipäiväistä. Hän oli sentään sankari ja maailmanmestari, olympiavoittaja. Kuitenkin hän oli kuin kuka tahansa meistä, kansalaisista.

Oliko hän olosuhteiden uhri vai miten kaiken tapahtuneen voi selittää? Voiko olla vaan niin että eläessä sattuu ja tapahtuu? Hän oli suuri Persoona. Hän oli rakastettava, kansan syvin sana. Monet slouganit jäävät elämään, ne oli Matin suusta.

“Elämä on ihmisen parasta aikaa”

Ensi viikonloppuna Matti saatetaan viimeiseen lepoonsa läheistensä saattaessa. Kansan osa saattoon jää nähtäväksi.

Matti, suuri suomalainen jää historiaan, osana ainutlaatuista kansaamme. Olet antanut meille enemmän kuin yhdelle olisi ollut tarpeeksi. Lepää rauhassa.

Parisuhde suhteessa elämään

Parisuhde on yksi tärkeimmistä suhteista elämässäsi, kenties. Jos et tule kuulluksi parisuhteessasi, niin se väistämättä tuo epävarmuutta itseen. On tilanteita ettei itse löydä syytä miksi parisuhteessa on vaikeaa. Usein ulkopuolinen terapeuttinen apu auttaa ja löytää ratkaisun haasteeseen helpommin. Näin Aina Voi -fasebook-sivu kirjoitti 22.11.2018 ja tottahan se on. Kun voimavarat ovat vähissä, se näkyy koko elämisen laadussa.

kirja_näyttö
Kuva: Kuvapankki

Olen juuri saanut päätöksiin kolme vuotisen ratkaisukeskeisen psykoterapian yliopisto-opinnot. Olen onnellinen niistä kolmesta vuodesta jotka mahdollistettiin minulle. En olisi ilman hyvää parisuhdetta pystynyt näinkin hyvään lopputulokseen, kiitos siitä kuuluu rakkaalle puolisolleni.

Olen myös itse kuluneiden kolmen vuoden aikana joutunut kokemaan sairauden (nilkan nivelside-leikkaus ja sitä edeltävä vuosi) vaikutuksen hyvinvointiin. Vaikeudet vahvuudeksi ja kokemuksiksi tukee minua auttajana ymmärtämään terapeuttina. Siinäkin voin vaan kiittää puolisoani, avusta sekä tuesta jota sain silloinkin parisuhteessani.

Kaikilla meillä ihmisillä on omat haasteemme. Usein mietimme; kuinka olen selviytynyt haasteistani jotka liittyvät aiempaan kokemaan sekä niihin liittyviin traumoihin tai miten toipuisin? Olen saanut terapiatyössäni kohdata yhä useampia upeita pareja ja olen saanut tukea heitä terapian avuin, olla mukana heidän haasteissaan ja auttamaan löytämään ratkaisukeskeisin menetelmin heille avun. Ratkaisun tielle on löytänyt kuitenkin aina pari itse.

Kuva: Irene Nordström

Opintoni päätös UWE Bristolin yliopistossa ratkaisukesteisen psykoterapian suhteen; on luonut minulle varmuutta ja vahvuutta auttaa lisää myös yksilöterapiassa. Korkealaatuinen teoriaopetus ja vaikuttavat menetelmät mahdollistavat onnistumaan työssäni. Jo valtakunnallisesti arvostettu opiskelu luovassa ja laadukkaassa yhteisössä on hyvä lähtökohta onnistuneelle avulle sekä työlle.

Yksilö ja siis ihminen – hyvyys, ainutlaatuisuus – on se mikä minua syvästi ohjaa, myös pariterapiassa. Erityisesti uskoni siihen että auttaminen terapian keinoin ja onnistuminen siinä on juuri se, mikä on minut vienyt tälle tielle. Tämä tieni on vielä alkutaipaleella, uskon. Paljon on suunnitteilla upeita asioita – tulevaisuudesta Aina Voin – palvelujen suhteen. Niistä upeista uusista tuulista teille arvoisat lukijat lisää jatkossa.

Kuva: Irene Nordström

Oikein ihanaa Uutta Vuotta 2019 yhdessä ja yksin!

Aina Voi palvelut, Irene Nordström –

Tarpeeksi hyvä

Elokuun alku. Suurella osalla on menossa loman jälkeinen tila, toivottavasti ei loman aiheuttama krapulatila vaan upeita kesämuistoja. Usealla on myös toteutumattomia toiveita. Useasti loman ajalle pyritään saamaan sijoitettua tekemättömät työt, huvittelua, yhteistä aikaa ja rakkaiden tapailua. Mitä oikeasti tapahtuu lomalla?
Itselläni oli suuret odotukset loman ajankäyttöön. Tavoitteena oli loppuun saattaa tekemättömät opiskeluun liittyvät työt, mahdollisesti kesäteattereissa käynti, mökkeilyä ja ystävien tapailua. Niin, nämä oli niitä toiveita ja haaveita. Toteutuneen loman ensimmäinen viikko meni toipuessa hektisestä alkukesän urakasta ja loman seuraavat kaksi viikkoa sujui täysin muuttoa järkkäillessä; pakatessa ja muuttohommissa. Niin ja ne haaveet, kesäteatterimatkat, ystävien tapailut ja kaikki tekemättömät työt – suurin osa näistä jäi armollisesti ensi vuoteen.
Ole armollinen ja tyytyväinen siihen mitä saat tehtyä ja mihin aikasi riittää. Mikä on tarpeeksi hyvä loma? Tarpeeksi hyvä on varmasti jokaiselle omanlaisensa. Itse koen että tarpeeksi hyvä on se joka nyt on ollut mahdollista tähän hetkeen. Kaikella on aikansa ja paikkansa. Mottoni on Elä hetkessä, tässä, kesässä. Tämä kesä on ainutlaatuinen, lämpöä on piisannut ihan jokaiselle – ehkä liiaksikin. Yritetään nauttia kuitenkin näistä lämmön säteistä ja otetaan koppi niistä. Pimeinä syysmyrsky-illoissä voimme muistella näitä helteitä, jotka ovat historiassamme ainutlaatuisia.

Kesän tunnelmissa!

Keskikesä, juhannus tai yötön yö – eikö se ollutkin niin, että rakkaalla lapsella on monta nimeä?

Kuva: Irene Nordström

Me pohjoisen pallonpuoliskon ihmiset olemme tottuneet elämään viimassa ja tuiskeessa ja joskus tuntuu siltä että kesä, lämmön ja valon keskellä, on niin eksoottista että iloitsemme siitä vuosi toisensa jälkeen. Kansa on alkukesällä kuin ensimmäisen kerran laitumelle päässeet tammat ja oriit – kesä, lämpö ja valo tuo sen.

Muistuu mieleen että kesä voi olla myös vaikeaa aikaa monelle. Joku alkaa jo juhannuksena suremaan pimeneviä iltoja sekä taas kohta alkavaa kaamoksen aikaa. Totuus kuitenkin on että siihen kaamokseen on vielä pitkä matka. Joka vuosi se on tullakseen kuitenkin.

Se haikeuden ja melankolian tunne on kuitenkin monelle totuus, suru siitä kuinka kuinka nautinnollinen ja joskus lyhyt kesä voikaan olla.
Juhannus – yötön yö. Miten sen voisi mahdollisimman iloisesti juhlistaa? Isolla joukolla? Yksin? Mökillä oleillen? Töissä ollen? Kotona? Jokaiselle jotain ja jokainen tekee sen omannäköisen juhannuksensa.

Ei mikään tapa viettää juhannusta ole toista parempi. Tee juhlasta ja arjestasi omannäköisesi, ilman että kukaan vaikuttaa siihen. Joillekin pieni voi olla suurta ja nautinnollista ja taas toisinpäinkin.

Ei siitä ole montaakaan vuosikymmentä kun Helsinki tyhjeni väestöstään juhannuksena. Sankoin joukoin väestö lähti kotipitäjiinsä maaseudulle.Kaikki kaupat, ravintolat ja muu toiminta olivat suljettuina, kadut tyhjät ja ihmiset poissa.

Nykyään kaikki on toisin.Helsinki on vireä ja kansainvälinen kaupunki. Helsinkiin tullaan turistina katsomaan ainutlaatuista pääkaupunkia.Väittäisin että jopa omalle väestölle varmasti tekee hyvää ja lapsillekin olisi mukavaa joskus viettää aikaa turistin silmin, ihan kotokutoinen juhannus, vaikkapa Helsingin Seurasaaressa.

Oikein ihanaa keskikesän aikaa, juuri sinulle!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén