Vuorovaikutustaidot opitaan jo pienenä. Se miten ihminen on lapsuudessa saanut äänensä tai tahtonsa kuuluviin, vaikuttaa osaltaan siihen, miten hän osaa olla vuorovaikutuksessa myöhemmin toisten kanssa. Rooli perheessä ja perheen sekä yksilön tapa kohdata ristiriidat vaikuttavat myös oleellisesti myöhempiin vuorovaikutustaitoihin ja vuorovaikutustilanteisiin. Varhaislapsuuden tapahtumat vaikuttavat paljon tulevaan.

Monesti mietitään kuinka joku on erittäin lahjakas vuorovaikutuksellisesti. Miksi hän pärjää sosiaalisesti hyvin tai onnistuu ja se vaikuttaa jopa tuleviin onnistumisiinkin. Miten joku voikaan niin loistaa ystäväpiirissä?

Miksi joku taas herkästi epäonnistuu yrittäessään saada äänensä kuuluviin niin läheisten kanssa kuin esimerkiksi koulussa tai työpaikalla. Epäonnistuminen vuorovaikutuksellisesti koulussa, työssä, harrastuksissa tai vaikkapa työnhaussa on otettava vakavasti. Näistä haasteista on puhuttava ja otettava esille. Totuushan on että kommunikointi ja kuulluksi tuleminen voi olla monelle vaikeaa isossa yhteisöissä tai yllättävissä tilanteissa.

Voiko vuorovaikutustaitoja harjoitella? Kyllä voi ja tarvitseekin. Esimerkiksi terapiassa voidaan pohtia juuri näitä haastavia vuorovaikutustilanteita ja voidaan lähteä tutkimaan yhdessä sitä, kuinka niistä voidaan mennä eteenpäin kohti onnistunutta tapahtumaa – esimerkiksi, vaikeita tilanteita koulussa, työssä, kotona tai ystävien, parisuhteen kesken. Sitähän tämä kaikki on, kommunikointia toisten kanssa ja ydessäoloa vuorovaikutuksellisesti- tilanteet jotka voivat onnistua tai tilanteita jotka olisivat voineet mennä paremminkin.

#vuorovaikutus #ystävät #työsuojelu #puheeksiotto #ratkaisukeskeinenterapia #apu #ainavoi